Vairavote išgėręs, dėlto nėra abejonių, ši informacija užfiksuota, dokumentuota ir pagrįsta įrodymais?

Esate įsitikinęs, jog tikrai grės teisių praradimas mažiausiai metams laiko?

Jūsų byla dar nebaigta – leiskite Jums padėti!

Nuo 2017-01-01 įsigaliojo naujasis Administracinių Nusižengimų Kodeksas – jis sugriežtino atsakomybę už vairavimą neblaiviam (dalį normų netgi perkeliant į baudžiamąjį kodeksą) ir panaikino galimybę susigrąžinti teisę vairuoti suėjus pusei bausmės termino.

Nors iš tiesų galimybė susigrąžinti teises anksčiau termino išliko, nors ir buvo labai stipriai modifikuota ir neteisiniam žvilgsniui sunkiai aptinkama. Iki šiol susiklosčiusi teismų praktika teisės vairuoti atėmimą paprastai skirdavo netrumpesniam kaip vienerių metų laikotarpiui, tačiau yra kelios išimtys, kuriomis remiantis galite maksimaliai sutrumpinti teisės vairuoti atėmimo terminą, TAČIAU – veikti reikia nedelsiant PO padaryto pažeidimo ar PO nuobaudos paskyrimo.

LR Administracinių Nusižengimų Kodeksas (toliau tekste – LR ANK) numato galimybę skirti švelnesnę nei straipsnio sankcijoje nustatytą minimalią nuobaudą (LR ANK 34 straipsnio 5 dalis), tačiau tam būtina konstatuoti neeilinių aplinkybių buvimą – todėl jei norite teisę vairuoti transporto priemones prarasti kuo trumpesniam terminui – Jums būtina savo atvejį paversti (ar bent pavaizduoti) kaip neeilinį ir išskirtinį.

Tad pradėkime:


Pirmiausia teks surinkti keletą dokumentų:

1. Pažymą, kad nesate linkęs prasižengti administracine tvarka, tokie nusižengimai Jums nebūdingi ir kad šis nusižengimas Jums pirmas (išduoda policija);

2. Pažymą, kad esate sumokėjęs paskirtą baudą arba ketinate ją sumokėti (geriausia ginčijamą baudos sumą iškarto įmokėti į būtent teismo depozitinę sąskaitą – taip įrodysite, kad ketinate baudą padengti iškart ir kad stengiatės įvykdyti baudos tikslus).

3. Pažymą ir dokumentus, pagrindžiančius faktą, jog teisės Jums reikalingos (idealu – jei reikalingos nuvežti vaiką į mokyklą / darželį, pasirūpinti/nuvykti pas sunkų ligonį, kuris yra artimas giminaitis, išlaikyti šeimai ir pan.).

4. Pažymą, kad gyvenate vietovėje, kur susisiekimas nėra sklandus (Deklaruokite gyvenamąją vietą ne mieste).

5. Pažymą, kad išklausėte kursus apie alkoholio ir narkotikų daromą žalą (Kas organizuoja ir veda kursus rasite Google paieškoje – Kursų trukmė – 4 valandos. Kaina – 20 Eur).

6. Pažymą, kad išlaikėte papildomus vairavimo kursus (Trukmė bent 4 valandos, kaina 50 -140 Eur), į kuriuos įeina:

* Bent 90 min. psichologo vedamas psichologijos kursas;

* Bent 45 minučių bendrasis teorijos mokymo kursas;

* Bent 45 minutės individualaus bendravimo su psichologu analizuojant padarytą KET pažeidimą;

* Bent 45 minučių trukmės praktinio saugaus, ekonomiško ir ekologiško  vairavimo mokymo kursas;

* Išlaikytas žinių patikrinimo testas

7. Sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą;

8. Pažymą iš darbovietės (jei dirbate), kad Jūs esate gerai charakterizuojamas, pareigingas ir kad teisė vairuoti Jums būtina darbo funkcijoms atlikti (Galime parengti, darbdaviui tereikės pasirašyti)

 9. Duomenis, kad užsiimate visuomenei naudinga veikla, savanoriaujate ir pan. arba duomenis, kad atlikote visuomenei naudingus darbus (Caritas, Maisto bankas, senelių prieglaudos ir pan.).


Vėliau reikės parengti profesionalų ir gerai argumentuotą prašymą teismui:

1) Prašyme skųsite policijos paskirtą nuobaudą ir prašysite Teismo skirti švelnesnę nei įstatymo sankcijoje nurodytą minimalią nuobaudą.

2) Jūsų prašymas (skundas) turės būti nuoseklus ir gerai argumentuotas, todėl šioje vietoje pagelbėsime mes.
Tuo tarpu Jums suteiksime visą informaciją kaip turite pasiruošti teismo posėdžiui.

3) Į teismo posėdį ateisite pats – iš praktikos – siekiant švelnesnės bausmės geriau atvykti ir kalbėti pačiam nei leisti už Jus kalbėti advokatui –
vis dėlto nuobauda bus skiriama ne advokatui, o būtent Jums – sudarykite galimybę Teismui įvertinti Jūsų (o ne Jūsų advokato) asmenybę.

4) Jei yra galimybė – būtų pravartu į teismo posėdį atsivesti ir asmenis, kuriuos Jūs išlaikote ir (ar) prižiūrite.
(Bylos nagrinėjimo metu stipriai veikia teisėjo subjektiškumas, kurį idealiu atveju – Jums pasiseks paveikti savo naudai).


AR VISA TAI PADĖS?

Ar Jums policijos paskirta nuobauda Teismo bus sušvelninta priklauso tik nuo Jūsų bylą nagrinėjančio teisėjo (ir jo subjektiškumo), tačiau siūlytume padaryti maksimaliai iš to kas nuo Jūsų priklauso ir nepalikti visko „sėkmei“ ir „teisėjo gerai nuotaikai“. (Teismų praktikoje yra pavyzdžių, kai po sėkmingos motyvacijos teisės vairuoti atėmimas buvo sutrumpintas nuo 12 mėnesių iki 4 mėnesių, kitais atvejais – iki 6 mėnesių, tačiau bendra tendencija (po kokybiškai parengtų ir išsamiai argumentuotų dokumentų pateikimo teismui) trumpinti policijos prašomą paskirti teisių atėmimo terminą (paprastai prašoma teises atimti bent metams) – yra.

 

Tai buvo LaimėtaByla.lt įrašas.
Jei šis įrašas Jums buvo naudingas, pravartus ir suteikė apčiuopiamos arba potencialios naudos,
kviečiame mus rekomenduoti ir naudotis mūsų paslaugomis.

Susiekti galite telefonu +370 658 03 990 ar el. paštu [email protected]