Nemokama teisinė pagalba šauktiniams ir karo prievolininkams, kuriems kyla šie klausimai:

Kaip išsisukti nuo armijos ar kariuomenės ir ar tai įmanoma? Kas bus jei nevyksiu tarnauti į kariuomenę ar armiją? Ar dėl tarnybos neatlikimo mane gali „pasiųsti už grotų“ ir pasodinti į kalėjimą? Ar galiu neatvykti atlikti tarnybos? Kaip išvengti tarnybos kariuomenėje? Ar tarnyba gali būti atidėta? Kuo skiriasi kariuomenė nuo armijos? Kokia atsakomybė gresia dėl karinės tarnybos nevykdymo? Kokios baudos gresia pavėlavus atlikti karinės tarnybos veiksmams?

Šie ir panašūs klausimai paprastai kyla gavus šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą arba radus savo pavardę šauktinių sąraše – https://sauktiniai.karys.lt/.

Tad – pirmiausia pradėkime nuo elementarių klausimų: (Atnaujinta 2021-01-20, 2022-01-10)

Kas atsitiks išvykus atlikti tarnybos kariuomenėje? Kokias pasekmes sukelia tarnyba kariuomenėje?

I. Kai atliksite tarnybą Jūs taip pat sužinosite, jog šaukimo procedūros tuo nesibaigė ir kadangi atlikęs karinę tarnybą esate parengtojo rezervo karys, Jūs, kaip ir bet kuris kitas tarnybą atlikęs šauktinis, reguliariai, kas penkerius metus, iki Jums sukaks 60 metų, būsite šaukiamas dalyvauti trijų – penkių savaičių trukmės parengtojo rezervo karių mokymuose (Kariuomenė nuosekliai šį terminą siekia prailginti iki 2 mėnesių t.y. 60 dienų, bet 2022 metais paprastai taikomas 3-5 savaičių terminas, šiuo metu šaukiama ne iki 60 metų, tačiau 10 metų nuo PPKT atlikimo – tačiau šis apribojimas gali būti nesunkiai panaikintas esant reikalui), kur atnaujinsite tarnybos metu įgautas žinias (LR Karo Prievolės Įstatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalys). Didėjant amžiui –  trijų savaičių išbraukimas iš gyvenimo nebėra taip lengvai atliekamas kaip kad kai tau 20.

II. Taip pat – po pirmųjų 3 tarnybos kariuomenėje savaičių Jūs turėsite duoti PRIESAIKĄ. Priesaika sukelia rimtas teisines pasekmes – esat traktuojamas gerokai rimčiau nei civilis ir bet kokie ateityje pateikti kariuomenės įpareigojimai Jums sukels rimtesnes pasekmes nei tiems, kas nedavė priesaikos – davę priesaiką Jūs būsite tarp pirmųjų, kurie ginkluoto konflikto atveju bus šaukiami į tarnybą, o neatvykus gali būti teisiami už dezertyravimą.

III. Priesaikos davimas ir tarnybos atlikimas taip pat reiškia ir tai, kad į kariuomenę galite būti pašauktas iki Jums sukaks 60 metų, jei toks poreikis kariuomenei iškiltų (nenuolatinė tarnyba rezerve).

  1. Ar galima apskritai išvengti tarnybos kariuomenėje (t.y. ją atidėti neterminuotai)?Nėra galimybės to išvengti be bausmės ir pasekmių.

1.1. Tarnyba GALI BŪTI laikinai (tam tikram laikotarpiui) atidėta, tačiau formaliai pagal karo prievolės įstatymą nėra galimybės visiškai būti atleistam nuo tarnybos – tą ne kartą yra pažymėję ir teismai nagrinėdami skundus dėl atsisakymo atidėti tarnybą.

1.2. Tačiau – po tarnybos atidėjimo yra tikimybė, jog vėliau apskritai nebūsite pašauktas tarnauti, nes pvz. tais konkrečiais metais pakaks savanorių arba nepateksite į šauktinių sąrašus, o sekančiais metais Jūs nebebūsite šaukiamas dėl amžiaus. Išlyga yra su studijomis aukštojoje aukštojoje mokykloje, nes tuomet amžiaus riba pasikelia ir esat šaukiamas nebe iki 23 metų (imtinai), o iki 26 metų (imtinai – bet tokiu atveju galioja išlyga, jog esat šaukiamas tik vienerius metus po studijų baigimo).

  1. Kas bus jei nevyksiu tarnauti į kariuomenę ar armiją (ir kuo jos skiriasi)? – Bus pradėta Jūsų paieška, vykdomas persekiojimas, baudimas ir baudžiamųjų priemonių taikymas.

2.1. Pirmiausia reikėtų įvesti tikslumą dėl sąvokų – Armija yra karinis vienetas (pavyzdys didėjimo tvarka – būrys, pulkas, divizija, karinis regionas, armija, armijų grupė). Visi šie kariniai vienetai sudaro kariuomenę (Lietuva taip pat šiuo metu neturi armijos).

2.2. Jei nevyksite atlikti tarnybos – būsite už tai nubaustas. Nubaustas reiškia, kad gausite baudą, būsite paskelbtas ieškomu, vengiant tarnybos gali būti skirtas areštas, o išskirtiniais atvejais netgi gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė. Apie tai plačiau tolesnėse straipsnio dalyse. TAČIAU – Jūs nebūsite prievarta nugabentas atlikti privalomosios karo tarnybos, jei pats su tuo nesutiksite.

2.3. Kariuomenė “nepaleis” Jūsų su viena bauda – iš praktikos – baudos skiriamos reguliariai kas kelis mėnesius, vis griežtėjančia tvarka ir Jūs nuolat “pakartotinai” būsite šaukiamas tęsti ir vykdyti šaukimo procedūras. Apie tai plačiau – žemesnėse teksto dalyse.

 

  1. Ar dėl to, kad neatvyksiu atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos mane gali pasodinti į kalėjimą? Įmanoma išskirtiniais atvejais, o praktiškai NETAIKOMA.

3.1. Tikimybė, jog dėl tarnybos vengimo būsite pasodintas į kalėjimą yra absoliučiai minimali t.y. ši bausmė taikoma mažiau nei 0,001 % visų šauktinių. Pasodinti į kalėjimą galima tik tam tikrais itin specifiniais ir išskirtiniais atvejais t.y. kai Jūs esate nesąžiningas ir naudojate apgaulę (BK 314 straipsnis):

i) Vengiate šaukimo į tarnybą sutrikdydamas savo sveikatą, simuliuodamas ligą ar sveikatos sutrikimą, suklastodamas dokumentus ar kitokia apgaule – tokiu atveju gresia areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

ii) Jeigu vengiate šaukimo į privalomąją karo tarnybą, nesant minėtų požymių, tuomet padarėte žymiai švelnesnį nusižengimą ir Jums gresia tik bauda arba areštas.

3.2. Praktikoje – pirmą kartą teisiamam asmeniui niekada netaikomas laivės atėmimas (arba taikomas tik itin specifiniais ir itin kraštutiniais atvejais – LR Baudžiamojo Kodekso 55 straipsnis).

.

  1. Kiek gali kainuoti vengimas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą?

4.1. Pirmiausia Jūs būsite pašauktas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir Jums bus nurodyta atvykti į komplektuojamąjį dalinį pateikti dokumentams.

i) Laiku nepristatysite dokumentų kariuomenei pirmąjį kartą (t.y. pvz. nepateiksit dokumentų iki 2022-02-10, jei toks terminas nustatytas) – taikoma bauda nuo 60 iki 90 Eur (pakeitimai galioja nuo 2022-01-01, anksčiau buvo – nuo 30 iki 60 Eur) – arba pusė minimalios baudos t.y. 30 eur (anksčiau iki 2022-01-01 buvo 15 Eur) – (jei susimokėsite geranoriškai) (Administracinių Nusižengimų Kodekso 560, 610 straipsniai). Jei nesumokėsite geranoriškai ir bauda bus išieškoma priverstinai – jos dydis bus ~75 Eur.

ii) Nepristatysite kariuomenei reikalingų dokumentų per naujai nustatytą terminą (t.y. nepateiksite pakartotinai arba neatvyksite tikrintis sveikatos nustatytu terminu) – bauda nuo 90 iki 210 Eur (anksčiau iki 2022-01-01 buvo – nuo 60 iki 140 Eur arba ~100 eur) arba ~150 Eur, jei bus išieškoma privertinai (ANK 560 straipsnio 2 dalis).

4.2. Po trečiojo pakartotinio neatvykimo (kuris bus maždaug po kelių mėnesių nuo pirmojo nurodymo pristatyti dokumentus termino pasibaigimo) Jums gali būti arba skiriamos kelios papildomos baudos (su įpareigojimu skubiai atlikti šaukimo procedūras) arba iškart pradedamas baudžiamasis procesas ir taikoma baudžiamoji atsakomybė už neatvykimą:

i) Baudžiamasis procesas – jei sutiksite su kaltinimais – pasibaigs praėjus maždaug apie pusmečiui-metams nuo pirmojo šaukimo įteikimo, jei ginčysite – užtruks ilgiau, tačiau ir nuobauda bus gerokai griežtesnė. Paprastai susidūrimas su prokuroru (t.y. profesionaliu savo srities teisininku), kai tam neesate iš anksto pasiruošę, greitai ir efektyviai užgesina entuziazmą eiti į kryžiaus žygį prieš kariuomenę ir Jūs staiga užsinorite sutikti su visais Jums pateiktais kaltinimais, kad tik procesas greičiau baigtųsi.

ii) Baudžiamojo proceso rezultatas – už tarnybos vengimą Jums gali būti skiriama areštas arba bauda – baudos dydis teoriškai gali būti tarp – 600 Eur ir 20 000 Eur (dvidešimties tūkstančių eurų). Teismų praktikoje, kai kaltinamasis sutinka su kaltinimais, baudos dydis sumažinamas, tačiau pats baudžiamosios bylos procesas yra gana intensyvus ir įtraukiantis, o tikėtinas baudos dydis priklauso nuo Jūsų advokato pasirinktos pozicijos ir to kaip advokatas bylą sugebės “pristatyti” teisme. Teismas kai kuriais atvejais gali nuspręsti, jog tikslingiau Jums būtų taikyti ne baudą, o pavyzdžiui arešto bausmę (tikėtina, jei teisėjas buvęs kariškis arba stipriai prijaučiantis šioms struktūroms asmuo).

Problema šioje vietoje – kad sekančiais metais kariuomenė Jus VĖL gali šaukti atlikti tarnybą ir pakartotinai pradėti baudimo procesą Jums neatvykus (jei kitąmet Jūs vis dar būsite šaukiamojo amžiaus). Šiuo atveju baudų dydis – tiek administraciniame, tiek baudžiamajame procese – bus reikšmingai (bent dvigubai) didesnis nei pirmajame procese.

Jeigu Jūs būsite išvykęs iš Lietuvos ir nepalaikysite kontakto su kariuomene, teoriškai pradėjus baudžiamąją bylą kariuomenė (tiksliau – prokuroras) gali kreiptis dėl Europos Arešto Orderio išdavimo, kas reiškia, jog dėl Lietuvoje pradėtos baudžiamosios bylos, Jūsų paieška gali būti paskelbta bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Jūs galite būti suimtas ir 60 – 90 dienų bėgyje deportuotas (perduotas Lietuvai baudžiamajam procesui tęsti bei iš Jūsų reikalaujant priteisti visas grąžinimo į Lietuvą išlaidas).

Dėl visų šių susijusių momentų, rekomenduojame pirmiausia pasikonsultuoti ir savo veiksmus suderinti su teisininku, mes esame labai gerai įsigilinę į šaukimo procedūras.

 

5. Mano eilės numeris aukštas – ~2000 – ~6000. Ar gali būt, kad manęs nešauks į kariuomenę?

5.1. Kariuomenė šiais (2022) metais ketina priimti virš 3 800 (konkrečiai – 3828) asmenų privalomajai pradinei karo tarnybai atlikti (šauktinių skaičius liko toks pat kaip ir 2020 bei 2021 metais). Jūsų eilės numeris gali būti aukštas, bet svarbu atkreipti dėmesį, jog didelę dalį šauktinių sudaro studijas tęsiantys asmenys, kurių absoliučiai daugumai tarnyba automatiškai bus atidėta įstatyminiu pagrindu. Tai reiškia, jog Jūsų “aukštas ir tolimas” eilės numeris – gana sparčiai krenta. Todėl toks spėliojimo būdas nėra patikimas ir šiek tiek primena loteriją.

5.2. Tačiau ši loterija gana išskirtinė – jei iki konkrečiai Jums nustatyto termino (pvz. 06-15), pavėluosite pateikti dokumentus ir neturėsite pateisinamos priežasties – prašymo dėl tarnybos atidėjimo pateikti NEBEGALĖSITE (nebent tarnybą reiks atidėt dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos iš anksto). Tai stipriai komplikuoja situaciją ir Jūsų pasirinkimus.

6. Kokiu būdu galiu pateikti kariuomenei dokumentus? Kaip kariuomenei pateikti dokumentus elektroniniu būdu?

6.1. Kariuomenė reikalauja, jog dokumentus pateiktumėt elektroniniu būdu – per e.pristatymas sistemą. Tam, kad pateiktumėte kariuomenei dokumentus per e.pristatymas sistemą el. pašto įvesti nepavyks, todėl įveskite Lietuvos kariuomenės kaip valstybinės įmonės kodą – 188732677.

6.2. Dokumentus galite pateikti ir el. paštu – nors kariuomenė ir pageidauja saugesnio dokumentų įteikimo būdo, tačiau faktas tas, kad ir el. paštu siųstus dokumentus kariuomenė gaus ir to nuginčyt nepavyks. Rekomenduojame rašant laišką kariuomenei prašyti patvirtinimo, jog dokumentai gauti.

.

“KABLIUKAI”:

.

1) Dėl RIBOTŲ galimybių atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą:

1.1. Šiuo atžvilgiu norėtume trumpai pažymėti, jog pagal Europos Sąjungos aktus Jūs turite teisę bet kada reikalauti atlikti alternatyviąją tarnybą vietoje nuolatinės (tikrosios) karo tarnybos, tačiau pagal LR Karo Prievolės įstatymą prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą turėtumėte pateikti iki dokumentų pateikimo termino pabaigos t.y. iki nustatymo ar esate tinkamas (sveikatos atžvilgiu) šią tarnybą atlikti. Toks reglamentavimas nedera su Europos Sąjungos teise, nes iš esmės Jūsų teisė rinktis atlikti alternatyviąją tarnybą yra efektyviai eliminuojama procedūriniais reikalavimais – todėl vienintelis realus kelias spręsti šią situaciją yra perkelti ginčą į teismą.

1.2. Kita vertus – jei byla dėl neleidimo atlikti alternatyviosios pradinės krašto apsaugos tarnybos ir vertimo atlikti nuolatinę (tikrąją) krašto apsaugos tarnybą pasiektų Europos Žmogaus Teisių Teismą – tokią bylą Lietuva pralaimėtų iš karto ir absoliučiai užtikrintai – Lietuvoje negali būti nustatyta tokia tvarka, kad šauktinis būtų priverstas rinktis – ar būti nubaustas (administracinė ir baudžiamoji atsakomybė) ar atlikti karinę tarnybą su ginklu, nesuteikiant realios galimybės pasirinkti atlikti alternatyviosios civilinės tarnybos. EŽTT jau seniai yra suformavęs precendentą, jog “NEGALIMA VERSTI ATLIKTI KARINĖS TARNYBOS SU GINKLU” (versti atlikti tarnybą be ginklo – vadinamąją alternatyviąją tarnybą – versti atlikti galima).

.

2) Dėl baudų skyrimo ir šaukimų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis:

2.1. Įprastai nemaža dalis šauktinių sužino apie tai, kad turėjo atvykti į kariuomenės komplektuojamąjį dalinį tuomet, kai pradeda aiškintis kodėl antstoliai nuo sąskaitos nurašė pinigus – kokia čia bauda buvo pamiršta sumokėti. Tuomet sužino, jog laiku nepatikrino šauktinių sąrašo, o tai buvo jo įstatyminė pareiga, ko pasekoje buvo paskirta bauda.

2.2. Čia reikėtų atkreipti dėmesį, jog toks šaukimo būdas yra unikalus – teismuose jis taikomas tik išskirtiniais atvejais, kai išnaudojamos kitos galimybės pasiekti kitą ginčo šalį – tik tuomet galima apie vykstantį procesą paskelbti internetiniame tinklapyje.

.

2.3. Trumpo komentaro šia tema esmė būtų tokia:

i) Baudos už neatvykimą į karo prievolės komplektuojamąjį dalinį, kai šaukimas buvo “įteiktas” jį paskelbiant internete yra NETEISĖTOS (nepaisant to, kad baudos santykinai nėra didelės – keliasdešimt eurų –  bet ginčyti tokių baudų pagrįstumą (per 20 dienų nuo sužinojimo apie baudą) būna gerokai brangiau nei jas tiesiog sumokėti.

ii) Toks šaukimo būdas tikėtinai yra prieštaraujantis konstitucijai (pvz. bent asmenų lygiateisiškumo principui, nes jokiai kitai asmenų grupei toks šaukimo būdas nėra taikomas).

iii) Tuos, kurie bando skųsti pirmąsias baudas kariuomenė vertina labai neigiamai ir prie asmens bylos savo vidinėje informacinėje sistemoje prirašo tokias žymes kaip – “problematiškas“, “padavė RKPKS į teismą“, “būtinai bausti” – tai ištraukos iš realiai vykusios teisminės bylos, todėl savo klientams iš esmės tik išskirtiniais atvejais rekomenduojame eiti į formalų teisminį ginčą su kariuomene, tikintis rasti tiesą teisme).

 

Mes ne vienerius metus dirbame su asmenimis, kurie yra sudėtingose situacijose ir šiuo konkrečiu metu negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos. Aukščiau pateikėme trumpą pagrindinių proceso stadijų aprašymą bei rizikas, kurios gali kilti „blogiausiu“ variantu (baudžiamasis procesas, areštas ir baudos), tačiau paprastai tokių sunkių pasekmių mūsų klientams nekyla.

Esame patyrę šioje srityje ir žinome kas veikia ir kas neveikia, kokios yra procedūros ir kokia eilės tvarka jos vyksta.

Pirmiausias ir „mažiausias skausmingas“ būdas kaip galima išvengti tarnybos – yra tarnybos atidėjimas. Tam reikia parengti itin gerai motyvuotą prašymą dėl tarnybos atidėjimo (šių prašymų formai ir turiniui kariuomenė dažnai kelia netgi didesnius reikalavimus nei teismas civilinėse bylose ieškinių pagrįstumui). Turime patirties rengiant prašymus dėl tarnybos atidėjimo bei su klientu visada susiplanuojame tokią veiksmų eigą, kuri mūsų klientui būtų palankiausia.

 

Manome, jog galime Jums padėti dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo –

susisiekite telefonu – +370 658 03 990 arba el. p. – [email protected].

www.LaimėtaByla.lt„Mes Norime, kad Jums Pasisektų!”

Žemiau dalijamės keliais pavyzdžiais dėl to kaip atrodo sprendimas atidėti tarnybą – toks sprendimas nėra motyvuojamas, todėl spręsti, kurie argumentai “veikia”, o kurie ne – gana sudėtinga. Taip pat dalies sprendimų įkelti negalime, nes kariuomenė šaukimo procedūras šauktinio atžvilgiu sustabdo, nors ir nepriima formalaus sprendimo (praneša šauktiniui el. paštu, jog jam tolesnių dokumentų teikti ir šaukimo procedūrų tęsti tiesiog nebereikia). Bet kuriuo atveju šiuos dokumentus gavę šauktiniai, kurie buvo LaimėtaByla.lt teisinių paslaugų biuro klientai – buvo patenkinti pasiektu rezultatu:AtidėtaTA

Nuasmeninti atsiliepimai iš klientų:

Atsiliepimas 1 Atsiliepimas 2 Atsiliepimas 3 - Email1 Atsiliepimas 4 - Email2 Atsiliepimas 5 Atsiliepimas 6 -EMailShort