Tarp šauktinių yra paplitę „praktiniai būdai“ kaip išvengti tarnybos. Pagrindiniai iš jų bus aptarti čia,  atskleidžiant, kodėl šie tarnybos „atidėjimo/išvengimo“ būdai yra labiau mitai negu realybė.

Mitas Nr. 1 – „Gausiu pažymą, jog dėl sveikatos negaliu tarnauti kariuomenėje t.y. nueisiu pas pažįstamą šeimos gydytoją ir „susiorganizuosiu pažymą“, kurioje gydytojas prirašys visokių ligų, tokią sveikatos pažymą pateiksiu kariuomenei ir mane atleis dėl netinkamos sveikatos būklės“.

 • Realybė – Lietuvos Kariuomenėje veikia speciali gydytojų komisija – šiai komisijai jokios Jūsų ankstesnės ligos diagnozės neturi išankstinės galios, nes jie „nustato“ „savo“ diagnozę ir paprastai ši diagnozė reiškia, jog esate visiškai tinkamas tarnybai. Nepaisant to, jog anksčiau, galbūt net nuo vaikystės, turėjote stiprų sveikatos sutrikimą dėl kurio akivaizdžiai negalite atlikti tarnybos kariuomenėje, ši „speciali“ kariuomenės komisija tokios ligos gali „nepastebėti“ ir nenustatyti arba nustatyti lengvesnę ligos formą dėl kurios esate visiškai tinkamas privalomąjai pradinei karo tarnybai atlikti – teisiniu požiūriu – užginčyti tokį komisijos sprendimą yra vienas sudėtingiausių su kariuomene susijusių procesų.
 • Bendrasis vyraujantis principas – šauktinių (ir ypač rezervo karių) sveikata realiai nėra tikrinama – palyginimui – patikrinimo lygis netgi žemesnis nei tuomet, kai mokykloje reikėdavo gydytojo pažymos, jog galite lankyti kūno kultūros pamokas.
 • Tais retais atvejais, kai vis dėlto nustatomas sveikatos sutrikimas – pavyzdžiui į sveikatos patikrinimą atvykstate su akivaizdžiu kokios nors kūno dalies lūžiu dėl ko objektyviai negalite tarnauti kariuomenėje – tarnyba atidedama tik tam laikotarpiui kol sveikatos sutrikimas išnyks – paskui vėl būsite šaukiamas pakartotiniam sveikatos patikrinimui.
 • Todėl tikėtis, jog išvengsite tarnybos dėl to, jog sveikata to neleidžia tarnauti kariuomenėje yra tolygu žaisti rusišką ruletę su revolveriu, kurio būgnelyje iš 13 kulkų yra 12 užtaisytų kulkų.

Mitas Nr. 2 – „Parašysiu prašymą dėl tarnybos atidėjimo, pasišnekėsiu su jais žmogiškai – atidės tarnybą, jie gi supranta kaip būna ir atsižvelgia į visas aplinkybes.“

 • Realybė – Vienas žinomiausių būdų tarnybai atidėti yra prašymas dėl tarnybos atidėjimo, tačiau juo tinkamai pasinaudoti geba vienetai. Šauktiniai rašo įvairius prašymus – labiau motyvuotus, mažiau motyvuotus, bet iš esmės visi prašymai paprastai susideda tik iš to, jog išvardijamos faktinės aplinkybės ir po to prašoma atidėti tarnybą.
 • Karo prievolės komplektavimo tarnyba, kuri šiuos prašymus vertina – labai formaliai vertina tiek pateikiamo prašymo formą, tiek ir turinį ir jei yra prie ko prisikabinti – prisikabina. Dar iki prašymo išnagrinėjimo paprastai nurodoma, jog pateiktas prašymas neatitinka formos reikalavimų ir nors jis priimamas nagrinėti, paprastai nebūna tenkinamas – Tarnyba atmesdamas prašymą paprastai pabrėžia, jog nepakanka nurodyti tik faktines aplinkybes” ir pažymi, jog “būtent tik tokios aplinkybės ir buvo nurodytos” – pateikiame keletą šabloninių ištraukų iš šauktiniams pateiktų sprendimų dėl kurių šauktiniai kreipėsi į mus:

„Neproporcingai didelė žala nėra preziumuojama – teikiant Prašymą reikia pagrįsti ne konkrečių faktinių aplinkybių egzistavimą, bet dėl Nuolatinės Privalomosios Pradinės Karo Tarnybos (toliau – NPPKT) atlikimo kylančią žalą, šios žalos mąstą, priežastinį ryšį tarp šaukimo atlikti NPPKT ir žalos atsiradimo bei šios žalos išvengimą (sumažinimą) tarnybą atliekant kitu metu.“

„Karo prievolininkas turi motyvuotai pagrįsti kylančią neproporcingai didelę žalą, nurodyti šios žalos mąstą, rūšį ir pobūdį bei pateikti tai patvirtinančius įrodymus.“

 • Visa įrodinėjimo našta perkeliama pačiam šauktiniui (karo prievolininkui) ir jeigu šauktinis (karo prievolininkas) nėra bent jau paskutinio kurso VU teisės studentas parengti tokį prašymą bus gana keblu, o net jei prašymą rengs teisininkas, kuris šioje srityje nesispecializuoja ir nėra parengęs prašymų, kurių pagrindu tarnyba jau anksčiau bent kartą būtų atidėta – tikėtina, kad prašymas bus atmestas, nes reikalavimai kuriuos kelia kariuomenė tokiems prašymams yra itin specifiniai, nes įrodinėjimo laipsnis reikalaujamas iš karo prievolininko yra gerokai aukštesnis negu yra reikalaujamas teisme – kas labai apsunkina situaciją ir kas lemia, jog prašymą rengiantis teisininkas turi būti jau susidūręs su panašiomis situacijomis ir žinoti kaip prašymą formuluoti.

Galiausiai – šio pirminio pateikto prašymo pagrindu vyks visas tolesnis procesas, o naujų aplinkybių nurodyti ar jomis pasiremti nebebus galima:

 1. Kariuomenė nustato dokumentų pateikimo terminą ir nurodo, jog dokumentų pateikimo terminui pasibaigus prašymai yra nebepriimami ir nenagrinėjami vien dėl termino praleidimo, todėl lieka galimybė pasinaudoti tik „avariniams atvejams“ skirtais procesais, kurie nėra labai akivaizdūs, tačiau kuriuos LaimėtaByla.lt teisininkai nustatė detaliai išnagrinėję įstatymą.
 2. Jeigu kariuomenės komplektavimo tarnyba Jūsų suformuluoto prašymo netenkina, tokį sprendimą galima skųsti LR Krašto apsaugos ministrui, tačiau tai nėra pakartotinis prašymo nagrinėjimas ir skundžiant nėra galima nurodyti naujų aplinkybių, kurios nebuvo nagrinėtos kariuomenės komplektavimo tarnyboje – Krašto apsaugos ministras (o tiksliau ministro kanceliarijos darbuotojai) patikrins prašymą tik dėl to ar komplektavimo tarnyba atsižvelgė į visas Jūsų nurodytas aplinkybes t.y. dėl to ar tarnybą prašymą išnagrinėjo tinkamai ir teisėtai (sutinkamai su įstatymo procedūriniais reikalavimais) – tačiau naujų aplinkybių pateikti nebegalėsite.
 3. Jei LR Krašto apsaugos ministro sprendimas netenkins – galite skųstis teismui (apygardos administraciniam teismui), tačiau ir šiuo atveju tai bus papildomas apeliacinis procesas, kuris reikš, jog teismas tik patikrins ar sprendimas buvo priimtas atsižvelgiant į visas procedūras, o kadangi nustatyti procedūros pažeidimą sudėtinga – teismo galimybės Jums padėti labai ribotos net ir labai norint, mat teismas turi teisę tik grąžinti prašymą pakartotinai nagrinėti komplektavimo tarnybai nurodydamas kur komplektavimo tarnyba suklydo, tačiau neturi teisės už komplektavimo tarnybą priimti sprendimo Jus atleisti nuo tarnybos kariuomenėje ar tarnybą kariuomenėje atidėti.
 4. Na ir galiausiai – net jei teismas priims Jums palankų sprendimą, kariuomenė gali tokį sprendimą apskųsti aukščiausiajam teismui (Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui – LVAT) kur sprendimų priėmimai dažnai užstringa metų, dviejų arba ilgesniam laikotarpiui. Pagal karo prievolės įstatymą krašo apsaugos ministro sprendimo skundimas teismui nestabdo šaukimo procedūrų, kas formaliai reiškia, jog nepaisant Jūsų pateikto skundo, turėsite tęsti šaukimo procedūras ir labai tikėtina spėsit atlikti tarnybą kariuomenėje, o praėjus metams ar dvejiems po tarnybos atlikimo iš teismo galite sulaukti pritarimo – „taip, pritariame, jog buvote teisus, bet kadangi jau atlikote tarnybą kariuomenėje, klausimo sprendimas tapo kaip ir nebeaktualus, bet dėl šventos ramybės pateikiame išaiškinimą kas ir kodėl buvo teisus ginčo situacijoje“.

Dėl minėtos priežasties nepaprastai svarbu viską ką galima pasakyti surašyti į pradinį prašymą karo prievolės ir komplektavimo tarnybai ir prašymą suformuluoti tinkamai, nes vėliau pakeitimai galės būti atliekami tik labai išskirtiniais atvejais.

 

Mitas Nr. 3 „Niekur neisiu, nieko nedarysiu ir mane paliks ramybėje.“

 • Realybė – šauktiniams yra nustatomas dokumentų pateikimo terminas. Dokumentų nepateikus per šį terminą, kelios dienos po termino pabaigos prasideda administracinio nusižengimo tyrimo procedūros t.y. kariuomenė ruošiasi Jums skirti baudą. Jei ir toliau aktyviai ignoruojate kariuomenės šaukimus prisistatyti – skelbiama Jūsų paieška, paprastai susisiekiama su Jūsų artimais giminaičiais, o mažesniuose miestuose pradedama ir „ieškoti per pažįstamus kas turi Jūsų kontaktą“. Jei ir šios priemonės greitu laiku (mėnesio bėgyje) nepasiteisina paprastai pereinama prie griežtesnių priemonių ir rimtesnių procesų (baudų, intensyvesnių paieškų, baudžiamųjų procedūrų).
 • Jei dirbate Lietuvoje – visi šaukimai ir kiti dokumentai ateis į darbovietę ir nepriklausomai nuo to susimokėsite baudas ar ne, kariuomenę ignoruojant Jūsų atžvilgiu gali būti pradedama baudžiamoji byla, kur Jūsų įtraukimo intensyvumo laipsnis bus gana didelis, o pati procedūra paprastai atrodo itin grėsminga – žinoma galite samdyti advokatą ir ieškoti išeičių iš šios situacijos, bet gerokai paprasčiau tiesiog į ją nepakliūti nei bandyti iš jos išlipti „sausam“.

Mitas Nr. 4 „Sveikatos patikrinimo metu prirašysiu nesąmonių, jog man depresija, svarstau apie savižudybę arba man kyla agresyvios mintys kitų atžvilgiu – jie palaikys mane „neadekvačiu“ ir atleis nuo tarnybos“

 • Realybė – mitas, jog tokiu būdu galima išsisukti nuo kariuomenės yra pasklidęs tarp šauktinių, nes išties atvykstant į sveikatos patikrinimą duodama užpildyti anketa, kurioje galite pažymėti savo psichologinę būseną. Vis dėlto tvirtinti, jog tokiu būdu užtikrintai išvengsite tarnybos vargu ar galima – ir išlieka didelis klausimas ar jei eilė šauktinių pradės reikšti panašius simptomus (stiprūs psichologiniai sutrikimai) ar jie vis dar bus vertinami kaip psichologiniai sutrikimai ar į juos tiesiog nebebus atsižvelgiama, todėl būtų galima teigti, jog tai paskutinis šiaudas už kurio galima griebtis.

Mitas Nr. 5 „Lietuvoje Korona Viruso krizė, todėl tarnauti neteks“

 • Realybė – Korona virusas 2020 metais išties sustabdė šaukimo procedūras, šauktiniai gavo laiškus, jog atvykti tikrintis sveikatos, kol paskelbtas karantinas (2020 metais) nereikia, o tie kurie buvo nuvykę tikrintis sveikatą, nes negavo laiško, buvo pasiųsti atgal – taigi sveikatos tikrinimas šiuo metu yra atidėtas iki maždaug Birželio mėnesio arba kitaip – iki kol Korona Viruso banga atslūgs.
 • TAČIAU – Korona Viruso bangai atslūgus (po 2 – 3 mėnesių) šaukimo į tarnybą procedūros bus atnaujintos. Kariuomenė pranešė, jog šaukimo procedūros bus atidedamos ir pratęsiamos, tačiau tik tiems šauktiniams, kurie praneš apie tai, kad negali atvykti pateikti dokumentų dėl karantino. Tuo tarpu visiems kitiems, kurie kariuomenės neinformuos apie negalėjimą atvykti pateikti dokumentų – terminas nebus pratęstas, kas reiškia, jog dokumentų pateikimo terminas bus pasibaigęs Jums nepateikus jokių dokumentų ir galimybės teikti prašymus dėl tarnybos atidėjimo sumažės arba bus apskritai išnykusios (priklausomai nuo situacijos vertinimo).

 

Taigi – ar yra pasirinkimų, jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių negaliu atlikti tarnybos kariuomenėje?

Žinoma yra – tačiau ateinantiems procesams reikia labai gerai pasiruošti ir iš anksto aiškiai susiformuoti tolesnius veiksmus bei pasiruošti visus įrodymus, kurių gali prireikti. Tam, kad sužinotumėte kokie yra Jūsų pasirinkimai siekiant vieniems ar keliems metams atidėti tarnybą kariuomenėje, o galbūt apskritai jos išvengti – Jūs galite susisiekti su LaimėtaByla.lt teisinių paslaugų biuru dėl Jūsų konkrečios situacijos analizės. Galime patvirtinti, jog dar nei vienas klientas, kuris kreipėsi į mus dėl tarnybos atidėjimo ir kuriam rengėme dokumentus – netarnavo kariuomenėje (informacija atnaujinta – 2021-01-20).

 

Susisiekti galite telefonu – +370 658 03 990 arba el. paštu – [email protected]

arba per Facebook platformą – FaceBook.com/LaimetaByla

LaimėtaByla.lt – Mes Norime, Kad Jums Pasisektų!