Svarbu atkreipti dėmesį į kelis aspektus:

1. Finansinių Nusikaltimų Tyrimo Tarnyba (FNTT) aktyviai pradėjo tikrinti  buhalterinių paslaugų įmones dėl atitikties LR Pinigų Plovimo ir Teroristų Finansavimo Prevencijos Įstatymui (toliau – Įstatymas) nuo 2018 metų vidurio, o ypatingai tikrinimus suaktyvino 2019 metais. Negalima atmesti galimybės, jog tai vienas iš būdų papildyti biudžetą, todėl metų gale tikrinimai turėtų dar labiau padažnėti.

2. Baudos už įstatymo reikalavimų nesilaikymą yra gana didelės – paprastai FNTT įmonių vadovams skiria baudas tarp 1 000 ir 2 000 Eur (ANK 198 straipsnis), ir nors teisme paprastai jas galima sumažinti perpus, tačiau nuostolis su atstovavimo išlaidomis vis tiek sudarys apie 1 000 Eur. Tokio dydžio baudos skiriamos už formalius pažeidimus, kurie nesukėlė esminės žalos. Jei vis dėlto paaiškėtų, jog Įstatymas buvo pažeistas šiurkščiai arba dėl pažeidimo kilo kokių nors realių neigiamų padarinių gresia kur kas rimtesnė atsakomybė – iki 5 procentų bendrųjų metinių pajamų dydžio bauda arba nuo 2 000 iki 1 100 000 Eur (dviejų tūkstančių – vieno milijono vieno šimto eurų) dydžio bauda (atsižvelgiant į tai, kas per subjektas ir kokia apimtimi pažeidė Įstatymą – Įstatymo – 39 straipsnis).

3. Daugeliui bus keista ir neįprasta bei gali kilti klausimai “ar buhalterinių paslaugų įmonėms privalomas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo nuostatų taikymas?” – bet žvelgiant į Įstatymą (Įstatymo 2 straipsnio 10 dalis) akivaizdu, jog ne tik bankai ir finansų institucijos, bet taip pat ir buhalteriai turi taikyti įstatymo nuostatas susijusias su klientų pažinimu.

4. Reikalavimai. Taigi – kokie gali būti reikalavimai pagal Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą? Pagrindinius reikalavimus galima išskirti į 3 atskirus punktus:

1) Reikalavimas paskirti darbuotoją atsakingą už Įstatymo įgyvendinimą ir apie jį pranešti FNTT (paprastai tai būna įmonių vadovai).

2) Reikalavimas praktiškai pažinti savo klientą t.y. žinoti kuo tavo klientas užsiima ir pateikti Klientui užpildyti Kliento pažinimo anketą. Vėliau šioje anketoje pateiktus duomenis patvirtinti viešuose ir nepriklausomuose šaltiniuose. Klientas meluoja = pareikalauti patikslinimų, o jei patikslinimų nepateikia arba vėl meluoja – pranešti apie tai FNTT. KLIENTO PAŽINIMO ANKETOS UŽPILDYMAS YRA PAGRINDINIS REIKALAVIMAS PAGAL ĮSTATYMĄ.

Įstatymas nustato principą – “PAŽINK SAVO KLIENTĄ” – todėl Jums reikia susirinkti visą informaciją apie savo klientą, kad galėtumėte daryti pagrįstą prielaidą, jog Klientas neketina suorganizuoti kokio nors teroro akto bei per savo veiklą nebando išplauti pinigų. Jūs turite turėti įrodymus, jog tai padarėte – ši aplinkybė visada mažina Jūsų atsakomybę, jei tokia kiltų.

3) Paskutinis reikalavimas yra skirtas tam, kad Jūsų darbuotojai žinotų, jog yra toks Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos Įstatymas ir kad reikia jo laikytis. Kadangi darbuotojai laisvu nuo darbo laiku paprastai nėra linkę skaityti Pinigų Plovimo ir Teroristų Finansavimo Prevencijos Įstatymo, todėl įmonėms tenka pareiga pateikti “sutrumpintą ir “sukramtytą” esminių įstatymo reikalavimų apibendrinimą”. Šis reikalavimas formaliai vadinasi – “vidinių kontrolės procedūrų įdiegimas“. Jis nustato, kad įmonės viduje turi būti tam tikra tvarka dėl to kaip įgyvendinamas Įstatymas, su ja turi būti supažindinami darbuotojai bei turi būti paruošti pildyti tam tikri pagal Įstatymą privalomi turėti žurnalai (tarkime, jei Klientas atvyktų į Jūsų biurą ir padėtų ant stalo grynais pinigais 15 001 Eur “už paslaugas, avansu”, Jūs apie tai turėtumėte pranešti FNTT arba jei to nenorite daryti – paprašyti Kliento sumokėti 14 500 Eur, o likusius 501 Eur pateikti praėjus 24 valandoms po šio atsiskaitymo). Šis įstatymo reikalavimas mūsų nuomone yra papildomas ir yra skirtas tam, kad ne tik Jūs kaip įmonės vadovas, bet ir Jūsų darbuotojai žinotų apie Įstatymo reikalavimus. Kadangi šis reikalavimas yra papildomas jis turėtų tik detalizuoti kaip ir kokia tvarka įgyvendinamas principas “Pažink savo klientą”, todėl esminės reikšmės visais atvejais turi tai ar Jūs tinkamai pasirengėte Klientų pažinimo anketas, nes būtent jos yra pagrindinis Įstatymo nustatytas reikalavimas bei vienas lengviausių būdų surinkti informaciją iš Kliento bei įvertinti jo patikimumą.

5. Mes esame išsamiai susipažinę su Įstatymo reikalavimais ir galime padėti pasirengti atitikčiai, jei to reikėtų. Kreipkitės.

 

www.LaimėtaByla.lt teisinių paslaugų biuras,

“Mes Norime, Kad Jums Pasisektų”

+370 658 03 990