Prieš pradėdant didelį projektą už kurį atsiskaitymą gausite ne iš karto –
primygtinai rekomenduojame investuoti į profesionalią sutartį veiklai.

Kokybiška sutartis – tai sutartis, kuri palanki JUMS.

Sutartyje turėsite aptarti bent šiuos esminius aspektus (Pateikiami keli pavyzdiniai punktai):

1. Apmokėjimo nustatytais terminais negavimas Teikėjui suteikia teisę automatiškai ir be išankstinio informavimo sustabdyti tolesnių darbų atlikimą iki bus visiškai atsiskaityta už teikiamas paslaugas.

2. Pretenzijas ir prieštaravimus dėl paslaugų kokybės Užsakovas turi teisę pareikšti per 5 dienų laikotarpį. Pretenzijų per nustatytą laiką nepareiškus, laikoma, jog paslaugos suteiktos tinkamai.

3. Pretenzijų pareiškimas nesuteikia teisės sustabdyti atsiskaitymo už paslaugas. Pretenzijas pripažinus pagrįstomis Teikėjas grąžina atitinkamą už darbus sumokėtų sumų dalį.

4. Pradedant atlikti darbus mokamas 40 % avansas darbų vertės avansas, 40 % mokama pateikus pirmuosius projektinius pasiūlymus, likusi dalis (20 %)– visiškai atlikus paslaugas ir Užsakovui jas priėmus.

Taip pat rekomenduotina Sutartyje tiksliai įvardinti:

 • Dėl kokių būtent darbų atlikimo Jūs susitariate.
 • Kokios pasekmės laukia vienai iš Šalių pažeidus sutartį (bauda, delspinigiai, palūkanos ar kitokios netesybos).
 • Koks bus sutartinis teismingumas ginčo atveju.
 • Kaip bus mokama kaina bei kaip bus priimami darbai.
 • Kaip bus atlyginamos bylinėjimosi išlaidos.
 • Kada bus laikoma, jog išsiųsti dokumentai tinkamai įteikti.
 • Kas atsitiks, jei vienai iš Šalių sutarties vykdymo metu bus iškeliamas bankrotas ar Šalis taps nemoki bei negalės toliau vykdyti sutartinių įsipareigojimų.
 • Koks kredito limitas suteikiamas Užsakovui.

Taigi svarbiausia susiderinti:

1) Sutarties dalyką (atliekamus darbus) ir terminus (per kiek laiko bus atlikti darbai);
2) Apmokėjimo sąlygas;
3) Šalių pareigas informuoti viena kitą ir keistis informacija (t.y. kaip konkrečiai bus įgyvendinamos Šalių bendradarbiavimo ir kooperacijos pareigos) – ypač, ginčo kilimo atveju;

Taip pat siekiant užtikrinti, kad ginčo atveju aplinkybės būtų palankios Jums rekomenduojame viso projekto metu:

 1. Reguliariai (bent kartą per savaitę) išsisaugoti įrodymus apie atliktus darbus (printscreen tinka);
 2. Nusistatyti kas savaitinį apmokėjimą ir siųti atliktų darbų ataskaitą kartu su išrašyta sąskaita už atliktus darbus kiekvienos savaitės pabaigoje;
 3. Jei Užsakovas vėluoja atsiskaityti nustatyti „kredito limitą“, kuris suteikiamas Užsakovui ir kurį viršijus toliau darbai nebebus atliekami, o sutartis bus nutraukta dėl esminio sutarties pažeidimo;

 

LaimėtaByla.lt teisininkai gali parengti
profesionalią, patogią naudoti (neperkrautą)
ir Jums palankią veiklos (paslaugų teikimo arba prekių – pirkimo pardavimo) sutartį,
kuri neabejotinai Jus apsaugos ginčo ar Jūsų partnerio vengimo atsiskaityti atveju.

Dėl šių paslaugų susisiekite telefonu 8 658 03 990 arba el. paštu [email protected]

Tai buvo LaimėtaByla.lt įrašas.
Jei šis įrašas Jums buvo naudingas, pravartus ar suteikė kitokios apčiuopiamos arba potencialios naudos,
kviečiame mus rekomenduoti ir naudotis mūsų paslaugomis.