Nemokama teisinė pagalba šauktiniams ir karo prievolininkams, kuriems kyla šie klausimai:

Kaip išsisukti nuo armijos ar kariuomenės? Kas bus jei nevyksiu tarnauti į kariuomenę ar armiją? Ar dėl tarnybos neatlikimo mane gali „pasiųsti už grotų“ ir pasodinti į kalėjimą? Ar galiu neatvykti atlikti tarnybos? Kaip išvengti tarnybos kariuomenėje? Ar tarnyba gali būti atidėta? Kuo skiriasi kariuomenė nuo armijos?

Šie ir panašūs klausimai paprastai kyla gavus šaukimą atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą arba radus savo pavardę šauktinių sąraše – https://sauktiniai.karys.lt/.

Tad – pirmiausia pradėkime nuo elementarių klausimų:

  1. Ar galima apskritai išvengti tarnybos kariuomenėje (t.y. ją atidėti neterminuotai)?Nėra galimybės to išvengti be bausmės ir pasekmių.

1.1. Tarnyba GALI BŪTI laikinai (tam tikram laikotarpiui) atidėta, tačiau formaliai pagal karo prievolės įstatymą nėra galimybės visiškai būti atleistam nuo tarnybos – tą ne kartą yra pažymėję ir teismai nagrinėdami skundus dėl atsisakymo atidėti tarnybą.

1.2. Tačiau – po tarnybos atidėjimo yra tikimybė, jog vėliau apskritai nebūsite pašauktas tarnauti, nes pvz. tais konkrečiais metais pakaks savanorių, o sekančiais metais Jums sukaks 27 metai ir į tarnybą nebebūsite šaukiamas dėl amžiaus (pastaba – įprastas amžius iki kurio šaukiama atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą yra 23 metai imtinai (asmenys, kuriems iki šaukimo pradžios sukako 24 metai į tarnybą nebešaukiami), tačiau jeigu mokotės aukštojoje mokykloje ir dėl to tarnyba atidėta, Jūs būsite šaukiamas iki 26 metų imtinai (27 metų nebebūsite šaukiamas).

 

  1. Kas bus jei nevyksiu tarnauti į kariuomenę ar armiją (ir kuo jos skiriasi)? – Būsite nubaustas (skirta administracinė arba baudžiamoji sankcija).

2.1. Pirmiausia reikėtų įvesti tikslumą dėl sąvokų – Armija yra karinis vienetas (pavyzdys didėjimo tvarka – būrys, pulkas, divizija, karinis regionas, armija, armijų grupė). Visi šie kariniai vienetai sudaro kariuomenę. (Lietuva taip pat šiuo metu neturi armijos)

2.2. Jei nevyksite atlikti tarnybos – būsite už tai nubaustas. Nubaustas reiškia, kad gausite baudą, išskirtiniais atvejais netgi gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė. Apie tai plačiau tolesnėse straipsnio dalyse. TAČIAU – Jūs nebūsite prievarta nugabentas atlikti privalomosios karo tarnybos, jei pats su tuo nesutiksite.

2.3. Kariuomenė “nepaleis” Jūsų su viena bauda – iš praktikos – baudos skiriamos reguliariai kas du mėnesius, griežtėjančia tvarka ir Jūs nuolat “pakartotinai” būsite šaukiamas atvykti į kariuomenę/pristatyti dokumentus. Apie tai plačiau – žemesnėse teksto dalyse.

 

  1. Ar dėl to, kad neatvyksiu atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos mane gali pasodinti į kalėjimą?

Tik išskirtiniais atvejais, o praktiškai NETAIKOMA.

3.1. Tikimybė, jog dėl tarnybos vengimo būsite pasodintas į kalėjimą yra absoliučiai minimali t.y. ši bausmė taikoma mažiau nei 0,01 % visų šauktinių. Pasodinti į kalėjimą galima tik tam tikrais itin specifiniais ir išskirtiniais atvejais t.y. kai Jūs esate nesąžiningas ir naudojate apgaulę (BK 314 straipsnis):

i) Vengiate šaukimo į tarnybą sutrikdydamas savo sveikatą, simuliuodamas ligą ar sveikatos sutrikimą, suklastodamas dokumentus ar kitokia apgaule – tokiu atveju gresia areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

ii) Jeigu vengiate šaukimo į privalomąją karo tarnybą, neesant minėtų požymių, tuomet padarėte žymiai švelnesnį nusižengimą ir Jums gresia tik bauda arba areštas.

3.2. Praktikoje – pirmą kartą teisiamam asmeniui niekada netaikomas laivės atėmimas (arba taikomas tik itin specifiniais ir itin kraštutiniais atvejais – Baudžiamojo Kodekso 55 straipsnis). Vadinasi – didžiąja dalimi atvejų beveik galime užtikrinti, jog už tarnybos vengimą išsisuksite su bauda, tačiau be realaus laisvės atėmimo.

.

  1. Kiek gali kainuoti vengimas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą?

4.1. Pirmiausia Jūs būsite pašauktas atlikti privalomąją pradinę karo tarnybą ir Jums bus nurodyta atvykti į komplektuojamąjį dalinį pateikti dokumentams.

i) Laiku nepristatysite dokumentų kariuomenei pirmąjį kartą (t.y. pvz. nepateiksit dokumentų iki 2020-02-10, jei toks terminas nustatytas) – bauda nuo 30 iki 60 Eur – arba pusė minimalios baudos t.y. 15 Eur (jei susimokėsite geranoriškai) (Administracinių Nusižengimų Kodekso 560, 610 straipsniai). Jei bauda bus išieškoma priverstinai – jos dydis bus ~45 Eur.

ii) Nepristatysite kariuomenei reikalingų dokumentų per naujai nustatytą terminą (t.y. nepateiksite pakartotinai arba neatvyksite tikrintis sveikatos nustatytu terminu) – bauda nuo 60 iki 100 Eur arba ~80 Eur jei bus išieškoma priverstinai. (ANK 560 straipsnio 2 dalis)

4.2. Po trečiojo pakartotinio neatvykimo (kuris bus maždaug po kelių mėnesių nuo pirmojo nurodymo pristatyti dokumentus termino pasibaigimo) Jums gali būti arba skiriamos kelios papildomos baudos (su naujai nustatytais dokumentų / veiksmų atlikimo terminais) arba iškart pradedamas baudžiamasis procesas ir taikoma baudžiamoji atsakomybė už neatvykimą (jei su tuo sutiksite):

i) Baudžiamasis procesas – jei sutiksite su kaltinimais – pasibaigs praėjus maždaug apie pusantrų metų nuo pirmojo šaukimo įteikimo (įprastai trunka apie metus po bent 2 administracinių baudų paskyrimo).

ii) Baudžiamojo proceso rezultatas – už tarnybos vengimą Jums gali būti skiriama bauda – jos dydis teoriškai gali būti tarp – 750 Eur ir 25 000 Eur, nors įprastai teismų praktikoje taikoma baudos suma neviršija 2 000 Eur, kai kaltinamasis sutinka su kaltinimais. Teistumo šiuo atveju „negausite“, nes Jūsų veika yra baudžiamasis nusižengimas, o ne nusikaltimas (BK 314 straipsnis 2 dalis, 12 straipsnis, 97 straipsnis).

Vadinasi, net ir tuo atveju, jei viską pripažinsite, nieko neneigsite ir visiškai nevilkinsite proceso Jums tarnybos neatlikimas kainuos šiek tiek streso ir sumą iki 2 000 Eur įvairioms baudoms padengti. Minimą sumą turėsite galimybę sumokėti per laikotarpį tarp 12 – 36 mėnesių, jei to pageidausite.

Problema šioje vietoje – kad sekančiais metais kariuomenė Jus VĖL gali šaukti atlikti tarnybą ir pakartotinai pradėti baudimo procesą Jums neatvykus. Šiuo atveju baudų dydis – tiek administraciniame, tiek baudžiamajame procese – bus reikšmingai (bent dvigubai) didesnis nei pirmajame procese. Jeigu Jūs būsite išvykęs iš Lietuvos ir nepalaikysite kontakto su kariuomene, teoriškai pradėjus baudžiamąją bylą kariuomenė (tiksliau – prokuroras) gali kreiptis dėl Europos Arešto Orderio išdavimo, kas reiškia, jog dėl Lietuvoje pradėtos baudžiamosios bylos, Jūsų paieška gali būti paskelbta bet kurioje kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, Jūs galite būti suimtas ir 60 – 90 dienų bėgyje deportuotas (perduotas Lietuvai baudžiamajam procesui tęsti).

Dėl visų šių susijusių momentų, rekomenduojame pirmiausia pasikonsultuoti ir savo veiksmus suderinti su teisininku.

 

5. Mano eilės numeris aukštas – ~2000 – ~6000. Ar gali būt, kad manęs nešauks į kariuomenę?

5.1. Kariuomenė šiais (2020) metais ketina priimti virš 3 800 (konkrečiai – 3828) asmenų privalomajai pradinei karo tarnybai atlikti. Jūsų eilės numeris gali būti aukštas, bet svarbus atkreipti dėmesį, jog didelę dalį šauktinių sudaro studijas tęsiantys asmenys, kurių absoliučiai daugumai tarnyba bus atidėta įstatyminiu pagrindu. Tai reiškia, jog Jūsų “aukštas” eilės numeris – gana sparčiai krenta. Todėl toks spėliojimo būdas šiek tiek primena loteriją.

5.2. Tačiau ši loterija gana išskirtinė – jei iki konkrečiai Jums nustatyto termino (pvz. 06-15), pavėluosite pateikti dokumentus ir neturėsite pateisinamos priežasties – prašymo dėl tarnybos atidėjimo pateikti NEBEGALĖSITE (nebent tarnybą reiks atidėt dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių, kurios nebuvo žinomos iš anksto). Tai stipriai komplikuoja situaciją ir Jūsų pasirinkimus.

6. Kokiu būdu galiu pateikti kariuomenei dokumentus? Kaip kariuomenei pateikti dokumentus elektroniniu būdu?

5.1. Kariuomenė reikalauja, jog dokumentus pateiktumėt elektroniniu būdu – per e.pristatymas sistemą. Tam, kad pateiktumėte kariuomenei dokumentus per e.pristatymas sistemą el. pašto įvesti nepavyks, todėl įveskite Lietuvos kariuomenės kaip valstybinės įmonės kodą – 188732677.

5.2. Dokumentus galite pateikti ir el. paštu – nors kariuomenė ir pageidauja saugesnio dokumentų įteikimo būdo, tačiau faktas tas, kad ir el. paštu siųstus dokumentus kariuomenė gaus ir to nuginčyt nepavyks. Rekomenduojame rašant laišką kariuomenei prašyti patvirtinimo, jog dokumentai gauti.

.

“KABLIUKAI”:

1) Jei Jūs sutiksite atlikti tarnybą, turėsite duoti priesaiką, kas reiškia, jog galite būti pašauktas į kariuomenę iki Jums sukaks 60 metų (nenuolatinė tarnyba rezerve).

2) Privalomosios pradinės karo tarnybos atlikimo metu turėsite duoti priesaiką Lietuvai, nepriklausomai nuo to ar atliksite nuolatinę (tikrąją) karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą.

.

3) Dėl RIBOTŲ galimybių atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą:

Šiuo atžvilgiu norėtume trumpai pažymėti, jog pagal Europos Sąjungos aktus Jūs turite teisę bet kada reikalauti atlikti alternatyviąją tarnybą vietoje nuolatinės (tikrosios) karo tarnybos, tačiau pagal LR Karo Prievolės įstatymą prašymą atlikti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą turėtumėte pateikti iki dokumentų pateikimo termino pabaigos t.y. iki nustatymo ar esate tinkamas (sveikatos atžvilgiu) šią tarnybą atlikti. Toks reglamentavimas nedera su Europos Sąjungos teise, nes iš esmės Jūsų teisė rinktis atlikti alternatyviąją tarnybą yra efektyviai eliminuojama procedūriniais reikalavimais – todėl vienintelis realus kelias spręsti šią situaciją yra perkelti ginčą į teismą.

Kita vertus – jei byla dėl neleidimo atlikti alternatyviosios pradinės krašto apsaugos tarnybos ir vertimo atlikti nuolatinę (tikrąją) krašto apsaugos tarnybą pasiektų Europos Žmogaus Teisių Teismą – tokią bylą Lietuva pralaimėtų iš karto ir absoliučiai užtikrintai – Lietuvoje negali būti nustatyta tokia tvarka, kad šauktinis būtų priverstas rinktis – ar būti nubaustas (administracinė ir baudžiamoji atsakomybė) ar atlikti karinę tarnybą su ginklu, nesuteikiant realios galimybės pasirinkti atlikti alternatyviosios civilinės tarnybos. EŽTT jau seniai yra suformavęs precendentą, jog “NEGALIMA VERSTI ATLIKTI KARINĖS TARNYBOS SU GINKLU” (versti atlikti tarnybą be ginklo – vadinamąją alternatyviąją tarnybą – versti atlikti galima).

.

4) Dėl baudų skyrimo ir šaukimų įteikimo elektroninių ryšių priemonėmis:

Įprastai nemaža dalis šauktinių sužino apie tai, kad turėjo atvykti į kariuomenės komplektuojamąjį dalinį tuomet, kai pradeda aiškintis kodėl antstoliai nuo sąskaitos nurašė pinigus – kokia čia bauda buvo pamiršta sumokėti. Tuomet sužino, jog laiku nepatikrino šauktinių sąrašo, o tai buvo jo įstatyminė pareiga, ko pasekoje buvo paskirta bauda.

Čia reikėtų atkreipti dėmesį, jog toks šaukimo būdas yra unikalus – teismuose jis taikomas tik išskirtiniais atvejais, kai išnaudojamos kitos galimybės pasiekti kitą ginčo šalį – tik tuomet galima apie vykstantį procesą paskelbti internetiniame tinklapyje.

.

Trumpo komentaro šia tema esmė būtų tokia:

i) Baudos už neatvykimą į karo prievolės komplektuojamąjį dalinį, kai šaukimas buvo “įteiktas” jį paskelbiant internete yra NETEISĖTOS (nepaisant to, kad baudos santykinai nėra didelė – keliolika ar keliasdešimt eurų –  bet ginčyti tokių baudų pagrįstumą (per 20 dienų nuo sužinojimo apie baudą) būna gerokai brangiau nei jas tiesiog sumokėti.

ii) Toks šaukimo būdas tikėtinai yra prieštaraujantis konstitucijai (pvz. bent asmenų lygiateisiškumo principui, nes jokiai kitai asmenų grupei toks šaukimo būdas nėra taikomas).

iii) Tuos, kurie bando skųsti pirmąsias baudas kariuomenė vertina labai neigiamai ir prie asmens bylos savo vidinėje informacinėje sistemoje prirašo tokias žymes kaip – “problematiškas“, “padavė RKPKS į teismą“, “būtinai bausti” – tai ištraukos iš realiai vykusios teisminės bylos, todėl savo klientams iš esmės tik išskirtiniais atvejais rekomenduojame eiti į formalų teisminį ginčą su kariuomene, tikintis rasti tiesą teisme).

 

Mes ne vienerius metus dirbame su asmenimis, kurie yra sudėtingose situacijose ir šiuo konkrečiu metu negali atlikti privalomosios pradinės karo tarnybos. Aukščiau pateikėme trumpą pagrindinių proceso stadijų aprašymą bei rizikas, kurios gali kilti „blogiausiu“ variantu (baudžiamasis procesas ir baudos iki 2 000 Eur), tačiau paprastai tokių sunkių pasekmių mūsų klientams nekyla.

Esame patyrę šioje srityje ir žinome kas veikia ir kas neveikia, kokios yra procedūros ir kokia eilės tvarka jos vyksta.

Pirmiausias ir „mažiausias skausmingas“ būdas kaip galima išvengti tarnybos – yra tarnybos atidėjimas. Tam reikia parengti itin gerai motyvuotą prašymą dėl tarnybos atidėjimo (šių prašymų formai ir turiniui kariuomenė dažnai kelia netgi didesnius reikalavimus nei teismas civilinėse bylose ieškinių pagrįstumui). Turime patirties rengiant prašymus dėl tarnybos atidėjimo bei su klientu visada susiplanuojame tokią veiksmų eigą, kuri mūsų klientui būtų palankiausia.

 

Manome, jog galime Jums padėti dėl privalomosios pradinės karo tarnybos atidėjimo –

susisiekite telefonu – +370 658 03 990 arba el. p. – info@laimetabyla.lt.

www.LaimėtaByla.lt„Mes Norime, kad Jums Pasisektų!”

Žemiau dalijamės keliais pavyzdžiais dėl to kaip atrodo sprendimas atidėti tarnybą – toks sprendimas nėra motyvuojamas, todėl spręsti, kurie argumentai “veikia”, o kurie ne – gana sudėtinga. Bet kuriuo atveju šiuos dokumentus gavę šauktiniai, kurie buvo LaimėtaByla.lt teisinių paslaugų biuro klientai – buvo patenkinti pasiektu rezultatu:AtidėtaTA