Daiktų (prekių) kokybės garantijų tipai:

1. Beklaidžiodami Lietuvos parduotuvėse tikriausiai atkreipėte dėmesį, kad prie parduodamų prekių yra nurodomas prekės garantijos terminas. Šis terminas kartais būna itin trumpas (3 – 6 mėnesiai), vidutinis – (1 – 2 metai), o kartais ilgas (3 – 5 metai) arba itin ilgas (pvz. – TESLA suteikia pagamintiems stogams 99 metų garantiją, o kai kurios įmonės taiko LIFETIME WARRANTY t.y. garantiją iki gyvenimo pabaigos). Ar tokias garantijas gamintojai suteikia tik dėl to, jog itin pasitiki savo produktu? Tikrai ne.

2. Kokybės garantijos suteikiamos ne tik dėl pardavėjo geranoriškumo. Europos Sąjungoje (įskaitant Lietuvą) yra nustatyti tam tikri, minimalūs reikalavimai prekių kokybei, kurių pardavėjai privalo laikytis, jei nori prekiauti Europos Sąjungos rinkoje – siekiant apsaugoti rinką nuo nekokybiškų prekių pardavėjams yra taikoma prievolė parduoti tik kokybiškus daiktus, garantuojant, jog parduoti daiktai savo kokybę išlaikys bent 2 metus po pardavimo (tai yra garantija pagal įstatymą).

3. Svarbu pažymėti, jog prekių kokybės garantijos gali būti dviejų tipų:

3.1. Sutartinė (komercinė) garantija – šią garantiją suteikia pardavėjas, savo laisva valia, neįpareigotas įstatymo. Ši garantija išsiskiria tuo, kad prekei sugedus pardavėjas paprastai nieko neklausinėja ir priima prekę pataisymams. Ši garantija taip pat gali apimti ir bet kokius sugedimus, net ir atsitikusius dėl pirkėjo kaltės (tai jau – prekės draudimas, o ne tik garantijapvz. neatsparus vandeniui telefonas buvo įmestas į vandenį arba planešetė buvo naudojama kaip maisto produktų pjaustymo lentelė), tačiau kiekvieną atvejį pardavėjai paprastai vertina individualiai.

Svarbu – ši garantija atsiranda tik dėl pardavėjo „geranoriškumo“ (noro parduoti daiktą) ir gali būti įvairaus termino (skaičiuojant nuo 1 dienos iki gyvenimo galo). Taip pat šią garantiją galima laikyti tam tikru „prekės draudimu“, nes pardavėjas kartais įsipareigoja prekę pakeisti ar sutaisyti nepriklausomai nuo sugedimo priežasties (paprastai tol kol negalima įžvelgti akivaizdžios vartotojo tyčios sugadinti daiktą).

3.2. Įstatyminė garantija – ši garantija atsiranda nepriklausomai nuo pardavėjo valios ir kiekvienas Europos Sąjungoje komercine veikla užsiimantis pardavėjas šią garantiją privalo suteikti ir net jei apie tokią garantiją pirkėjui nepraneša – ši garantija pirkėjui vis tiek suteikiama ir galioja. Įstatyminės garantijos terminas Europos Sąjungoje visada yra bent 2 metai – ši garantija taikoma tiek pagrindiniam daiktui (pvz. – kompiuteriui), tiek jo sudedamosioms dalims (aušintuvui, klaviatūrai, baterijai ir pan.) t.y. nėra galima situacija, kai vienai iš sudedamųjų dalių yra taikomas trumpesnis garantijos terminas.

Pvz. Anksčiau perkant kompiuterį iš vienos šiuo metu bankrutuojančios įmonės, kuri buvo pasiekiama adresu www.dellshop.lt (UAB „Neriba.lt“) – Atnešus kompiuterį taisymui pardavėjas nurodydavo, jog pačiam kompiuteriui suteikiama garantija yra 3 metai (sutartinė), tuo tarpu kompiuterio baterija tik 6 mėnesiai (sutartinė), o pakrovėjui – 1 metai (sutartinė).

Taigi praėjus 7 mėnesiams – paprastai būdavo atsisakoma taisyti kompiuterio bateriją, motyvuojant, jog jam garantinis terminas nebegalioja (Kodėl toks atsisakymas nepagrįstas, neteisėtas ir negalioja bus dėstoma tolesnėse teksto dalyse).

 

Svarbiausi dalykai žinotini apie prekių kokybės įstatyminę garantiją yra šie:

  1. Įstatyminė garantija galioja nepriklausomai nuo kitokių garantijų t.y. nepriklausomai nuo to ar pardavėjas suteikia sutartinę (komercinę) garantiją. Įstatyminės garantijos terminas – 2 metai – netrumpėja ir negali trumpėti dėl to, kad pardavėjas nurodo, jog daiktui taikoma pvz. tik 1 metų garantija. Sutartinė garantija visada yra taikoma kaip papildoma garantija šalia įstatyminės, o būtent įstatyminė laikoma pagrindine prekių kokybės garantija. Taigi – jei pardavėjas po pusmečio atsisako remontuoti daiktą, nes „pasibaigė garantijos terminas“, Jūs neprarandate teisės reikalauti, kad daiktas būtų suremontuotas, o jei remontuoti atsisakoma tai yra Jūsų teisių pažeidimas (kaip jas ginti bus nurodoma atskirame straisnyje).

Pagrindimas – LR CK 6.317 straipsnio 2 dalis numato, jog pardavėjo garantija yra, nepaisant to, ar tokia garantija pirkimo-pardavimo sutartyje numatyta ar ne (garantija pagal įstatymą).

Vartotojams – LR CK 6.363 straipsnio 1 dalis (bei Europos Sąjungos direktyva Nr. 1999/44/EB) numato, jog pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą).

  1. Įstatyminė garantija galioja visiems asmenims – ji taikoma tiek juridiniams, tiek fiziniams asmenims. Tai reiškia, kad nepriklausomai nuo to ar esate įmonė ar tiesiog paprastas asmuo – turite teisę reikalauti, kad Jūsų pirktas daiktas bent 2 metus būtų tvarkomas, jei suges.

LR CK 6.317 straipsnis reglamentuojantis garantijos suteikimą, nenurodo, jog garantija turėtų būti suteikiama išskirtinai tik fiziniams asmenims arba tik vartotojams (tą nurodo LR CK 6.363 straipsnis), iš to seka išvada, kad garantija galioja visiems subjektams, įsigijantiems prekes iš pardavėjo.

LR CK 6.317 straipsnis numato, jog pirkimo pardavimo sutartyje pardavėjas turi patvirtinti du dalykus 1) Nuosavybės teisę (daiktai nuosavybės teise priklauso pardavėjui) 2) Kokybę (taip pat – LR CK 6.327 straipsnio 3 ir 4 dalys)

LR CK 6.338 straipsnio 2 dalis numato, jog jei nenustatytas terminas trūkumams pareikšti, tai toks terminas yra 2 metai, tuo tarpu LR CK 6.338 straipsnio 5 dalis numato, jog jei toks terminas nustatytas, tačiau yra trumpesnis nei 2 metai, tai terminas trūkumams pareikšti yra 2 metai. Taigi garantijos terminas visada yra 2 metai. (Vartotojams – LR CK 6.363 straipsnio 10 dalis)

Pirkėjui šiuo atveju keliama tik viena pareiga – trūkumai neturi būti atsiradę dėl pirkėjo netinkamo daikto naudojimo (planšetę naudojant kaip maisto produktų pjaustymo lentelę) – tačiau įrodyti, kad trūkumai atsirado dėl pirkėjo kaltės turės pardavėjas.

Netinkamas daikto naudojimas turi būti suprantamas kaip daikto naudojimas ne pagal paskirtį arba tikslinę paskirtį – tai reiškia, kad jei daiktas buvo naudojamas pagal paskirtį pardavėjas privalės jam taikyti garantinį aptarnavimą (LR CK 6.327 straipsnio 1 ir 4 dalys).

Dar daugiau – įrodyti, kad daiktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį turės pardavėjas (LR CK 6.333 straipsnio 3 dalis), o praktikoje – pardavėjui tą padaryti būna iš esmės neįmanoma, todėl pateikdami prašymą taikyti garantinį daikto aptarnavimą – iš esmės niekuo nerizikuojate.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, jog pirkėjas neturi įrodinėti, jog daiktą naudojo tinkamai. Būtent pardavėjui kyla pareiga įrodyti, jog pirkėjas daiktą naudojo netinkamai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-11-10 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-499/2009).

                            

  1. Įstatyminė 2 metų garantija galioja tiek naujai perkamoms, tiek naudotoms prekėms.

6.1. LR CK 6.317 straipsnis nurodo bendras pardavėjo pareigas sudarant pirkimo pardavimo sutartį t.y. 1) patvirtinti daiktų nuosavybės teisę bei 2) daiktų kokybę. Tai reiškia, jog pardavėjui netgi parduodant naudotą daiktą jo pareiga patvirtinti parduodamo daikto kokybę arba nurodyti daikto trūkumus – neišnyksta ir jis lieka už daikto kokybę atsakingas.

Tiesa LR teismų praktika šiek tiek „palengvino“ pardavėjo atsakomybės naštą ir nurodė, jog:

1) Tam, kad galėtų remtis įstatymo suteikiamomis garantijomis pirkėjas prieš pirkdamas turi patikrinti daiktus (LR CK 6.328 ir 6.337 straipsniai) – taip pirkėjo teisę patikrinti daiktus transformuodami į jo pareigą tai atlikti (byla buvo dėl naudoto automobilio pirkimo).

2) Taip pat išaiškino, jog perkant naudotą daiktą daikto kokybės garantija taikoma ribotai, nes įstatyminės garantijos taikymas pilna apimtimi naudotam daiktui neatitiktų protingumo kriterijaus (Tokiu būdu teismai kokybės garantiją pradėjo sieti tik su naujų daiktų pirkimu, nors tai neatitinka įstatymo tikslų).

3) Nurodė, jog perkant naudotą daiktą pirkėjas „savaime“ prisiima didesnę daikto sugedimo riziką.

Su visais šiais LR teismų išaiškinimais būtų galima nesutikti ir ginčytis, taip performuojant visą teismų praktiką, tačiau toks ginčas pareikalautų itin išsamaus motyvavimo ir didelių laiko sąnaudų, todėl kol kas šie išaiškinimai pateikiami tik kaip gairės į kurias reikėtų atsižvelgti prieš perkant naudotą daiktą.

 

  1. Atvejai, kai garantija netaikoma. Įstatyminė garantija negalioja, jeigu:

1) Pirkimo metu pirkėjas žinojo apie trūkumus arba jie buvo aptarti sutartyje, arba

2) Trūkumai buvo tiek akivaizdūs, kad pirkėjas negalėjo apie juos nežinoti (LR CK 6.327 straipsnio 2 dalis), arba

3) Pirkėjas per protingą terminą po to kai pastebėjo (ar turėjo pastebėti) apie daikto trūkumus, apie tai nepraneša pardavėjui ir nenurodo kokių reikalavimų daiktas neatitinka (LR CK 6.327 straipsnio 5 dalis, LR CK 6.348 straipsnio 2 dalis). Protingas terminas – visada vertinamas individualiai konkrečioje situacijoje.

4) Pirkdamas naudotą daiktą, pirkėjas neįgyvendino daikto patikrinimo teisės (LR CK 6.328 ir LR CK 6.337 straipsniai). Šiuo atveju garantijos taikymo apimtis gali būti apribota arba jos taikymas apskritai panaikintas. LR teismų praktikoje akcentuojama, kad teisė saugo vidutiniškai protingą ir apdairų asmenį, kuris turi imtis priemonių patikrinti perkamą daiktą prieš sudarydamas pirkimo pardavimo sutartį.

7.1. Apibendrinant – kokybės garantijos terminas galioja tik pirkėjui pagrįstai manant, kad perka kokybišką daiktą ir nėra jokių kliūčių (techninių ar teisinių) pradėti juo naudotis.

7.2. Pirkėjui žinant apie daiktų trūkumus – dėl jų skųstis ir reikalauti juos ištaisyti pirkėjas negalės. Tuo tarpu – galės reikalauti ištaisyti tuos trūkumus, kurie nebuvo aptarti ar akivaizdūs arba pardavėjo buvo paslėpti.

7.3. Be to – paprasčiausia reikalauti taikyti garantinį terminą būtent esant varototojo – verslininko santykiui (nes visus kilusius ginčus pigiai ir greitai išsprendžia vartotojų teisių apsaugos tarnyba).


  1. Įstatyminė ir sutartinė garantijos. Santykis.

8.1. Aptarėme įstatyminę garantiją, todėl dabar trumpai paminėsime sutartinę (komercinę) garantiją. Šią garantiją pardavėjas suteikia laisva valia ir niekieno neverčiamas, o jos galiojimas neturi įtakos įstatyminės garantijos, kaip pagrindinės daikto garantijos, galiojimui. Taigi sutartinė garantija visada yra papildoma arba šalutinė garantija greta įstatyminės.

Sutartinės garantijos terminas priklauso nuo pardavėjo geros valios ir kai kurie prekybos centrai turintys savo pavadinime žodžius pavyzdžiui „Avi“ arba „Tela“, „Topo“ arba „Centras“, kai kurioms parduodamoms prekėms taiko 12 mėnesių garantiją (ir net neužsimena apie įstatyminės garantijos egzistavimą), dar kitos elektroninių prekių parduotuvės pavyzdžiui „EcoRūkas“ (ir pan.) apskritai taiko tik 60 dienų garantiją. Kai kurios internetinės parduotuvės savo pavadinime naudojančios žodį „pigu“ ir besibaigiančios galūne „.lt“ savo klientams, juridiniams asmenims, taiko 6 mėnesių garantinį terminą, kuriam pasibaigus nesutinka prekių priimti garantiniam taisymui. (Visais šiais atvejais rekomenduoju ginčytis. Kaip? – Skaitykite kitame įraše)

8.2. Pažymėtina, jog pagal LR ir ES teisės aktus – garantiją suteikia tas kas prekę parduoda (t.y. nebūtinai gamintojas). Reikia paminėti, kad papildomą garantiją gali suteikti ir prekės gamintojas nustatydamas netgi ilgesnę garantiją (pvz. 5 metai) nei įtvirtina įstatymai (2 metai), tačiau įstatyminės garantijos galiojimui visiškai neturi reikšmės aplinkybė, jog prekių gamintojas suteikia trumpesnę garantiją (pvz. 3 mėnesių arba 3 savaičių garantiją). Prekių gamintojas prekiauja pasauliniu mąstu, todėl ir jo taikoma garantija gali būti pasaulinė (Apple atvejis). Tuo tarpu pardavėjas prekiaujantis Europos Sąjungos zonoje privalo suteikti bent 2 metų garantijos terminą.

Praktikoje yra buvę pavyzdžių, kai didelės pasaulinės kompanijos nesutinka su įstatymų nustatyta garantija ir bando ją nuslėpti, o nepavykus – ginčyti jos privalomumą. Vienas žymiausių ginčų buvo Apple kompanijos ginčas – Apple kompanija įprastai taikydavo pasaulinį vienerių metų prekių garantinį terminą, o jam pasibaigus nesutikdavo priimti įrenginių garantiniam aptarnavimui, be to savo klientų neinformuodavo apie dviejų metų garantinį terminą bei įstatyminę garantiją pateikdavo kaip papildomą, kurią siūlydavo įsigyti už papildomą užmokestį įsigijant „AppleCare“.

Minėtas Apple kompanijos ginčas prasidėjo Italijoje ir baigėsi tuo, kad 2011 metais kompanija buvo nubausta 900 000 Eur bauda dėl nesąžiningos komercinės veiklos. Vis dėlto – po 2011 metais įvykusio ginčo, kurio metu Apple pralaimėjo visus teisminius procesus, kompanija pakeitė savo nuostatas dėl prekių garantinio aptarnavimo ir šiuo metu netgi Lietuvoje Apple produktams taikoma 2 metų garantija (pvz. Ideal parduotuvėse).

8.3. Nepriklausomai nuo to kokia garantija taikoma Jūsų įrenginiui, reikėtų pažymėti, jog garantija šiuo atveju yra daiktinė teisė ir seka paskui daiktą – nepriklausomai nuo to kas yra to daikto savininkas ar kiek kartų jis pasikeičia. Dėl garantinio aptarnavimo taip pat turite teisę tiesiogiai kreiptis tiek į prekės gamintoją (kuris suteikia sutartinę – komercinę garantiją), tiek į prekės pardavėją (kuris privalo suteikti įstatyminę garantiją), nors paprasčiausia būna kreiptis būtent į prekės pardavėją. Gavęs kreipimąsi pardavėjas privalo sutaisyti/pakeisti/priimti grąžininamą daiktą ir negali nurodyti Jums kreiptis į prekės gamintoją.

8.4. Gamintojas tuo tarpu neturi teisės nurodyti, kad prekėms garantija galioja tik vienerius metus. Jei tokia informacija pateikiama Jūsų prekės garantinio aptarnavimo lape (Apple atvejis) – ji neturi teisinės reikšmės ir Jūs vis tiek galite pasinaudoti 2 metų įstatymine garantine.

8.5. Taip pat teisinės reikšmės neturi ir tai, kad pardavėjas pardavėjo reikalavimas, jog Jūs pateiktumėte įrodymus, kad prekė sugedo ne dėl Jūsų kaltės – kitaip tariant bet koks apribojimas efektyviai įgyvendinti teisę į garantinį aptarnavimą šiuo atveju yra nepateisinamas ir prieš Jus negali būti panaudotas. Tam kad galėtumėte pasinaudoti įstatymine garantija Jums reikia turėti prekės pirkimą pagrindžiantį dokumentą (pvz. pirkimo kvitą/čekį) bei informuoti pardavėją apie atsiradusį gedimą.

 

  1. Prekių kokybės garantija ir prekių grąžinimo garantija. Esminiai skirtumai:

9.1. Taip pat itin svarbu įstatyminės garantijos ir sutartinės (komercinės) garantijos nepainioti su
14 dienų prekių grąžinimo garantija.
Pirmosios dvi skirtos užtikrinti daiktų kokybei, o trečioji – skirta suteikti galimybę vartotojui grąžinti nepatikusią prekę. Grąžinimo priežastis gali būti bet kokia – tiesiog apsigalvojote arba parsinešus namo nepatiko spalva ir pan.

Tuo pačiu – grąžinimo teise pasinaudoti galite tik tuomet jei Jūsų įsigytas daiktas nebuvo naudojamas, yra nesugadintas, nepraradęs esminės prekinės išvaizdos (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais), be to pirkėjas turi turėti daikto pirkimą pagrindžiančius dokumentus.

9.2. Ši 14 dienų prekių grąžinimo garantija paprastai netaikoma (arba taikoma tik pardavėjo sutikimu) šioms prekių grupėms:

1) Tabakui ir tabako gaminiams

2) parfumerijos, kosmetikos ir tualetiniams preparatams

3) fotografijos ir kinematografijos prekėms

4)spausdintoms knygoms, reprodukcijoms ir kitiems poligrafijos pramonės dirbiniams;

5) audiniams;

6) kiliminei grindų dangai, išskyrus kilimus ir kilimėlius;

7) megztiems apatiniams drabužiams (vyriškiems, berniukiškiems, moteriškiems arba mergaitiškiems);

8) siūtiems apatiniams marškiniams, naktiniams marškiniams, pižamoms ir panašiems dirbiniams (vyriškiems, berniukiškiems, moteriškiems arba mergaitiškiems);

9) kūdikių drabužėliams;

10) pėdkelnėms, kojinėms, puskojinėms ir kitiems panašiems dirbiniams;

11) liemenėlėms, juosmenims, korsetams ir panašiems dirbiniams;

12) perlams, brangakmeniams, tauriesiems metalams ir jų dirbiniams, išskyrus dirbtinę bižuteriją;

13) mašinoms ir mechaniniams įrenginiams;

14) Elektros mašinoms ir įrenginiams, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatams;

15) antžeminio transporto priemonėms;

16) laivams, valtims ir plaukiojantiems įrenginiams;

17) optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisams ir aparatams;

18) laikrodžiams;

19) muzikos instrumentams;

20) ginklams ir šaudmenims;

21) baldams, patalynės reikmenims, šviestuvams;

22) žaislams, žaidimams, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis;

23) meno kūriniams, kolekcionavimo objektams ir antikvariniems daiktams;

24) Augalams, gyvūnams ir tinkamos kokybės maisto prekėms;

25) Naudotoms prekėms įsigytoms specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse, turgavietėse, savivaldybės nustatytose viešosiose vietose arba pagal nuotolines sutartis;

26) Sveriamoms ir matuojamos prekėms, kurios vartotojo pageidavimu buvo specialiai paruoštos, atpjautos, supjaustytos ir panašiai;

9.3. Prekės paprastai keičiamos remiantis LR CK 6.362 straipsniu, tačiau šio straipsnio 5 dalis numato aukščiau minėtas prekių išimtis, kurioms prekių grąžinimas netaikomas. Šias išimtis reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-06-11 Nutarimas Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“.

Kaip ginti savo pažeistas teises bus aptarta kitame įraše.

Tai buvo www.LaimėtaByla.lt įrašas.
Susisiekti galite +370 658 03 990
[email protected]